Pěší | Trasa B | 7 km

Popis trati :

Start u kulturního domu na Úhlejově, severním směrem přes obec Úhlejov, dále na osadu Růžovka a zde polní cestou vpravo, přes Hornoúhlejovký potok, kde je potřeba kočárek přenést.  Dále do kopce okolo letiště a hospodářských  budov zemědělského družstva do obce  Třebihošť. Zde vpravo do středu obce k restauraci   U Lípy  a dále vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně   Z tohoto místa ke křižovatce v osadě  Brodek  a zde vpravo  k cíli u kulturního domu.

https://mapy.cz/s/fabapogavo

 

QR kód mapy s možnosti navigace