Pěší | Trasa D | 18 km | modrá

Popis trasy :

Start u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, zde vpravo na konec obce a lesní cestou k Chroustovské skále. Dále po silnici do obce Chroustov a u hasičské zbrojnice vlevo na konec obce. Pokračujeme  polní cestou k osadě Lukaveček,  přejdeme  vlevo přes potok do kopce k obci Borek. V Borku u zvonice  odbočíme vlevo a po silnici pokračujeme do obce Bezník. Projdeme okolo restaurace na křižovatku cest kde odbočíme vpravo a pokračujeme po polní cestě ke kamennému křížku.  Zde se dáme  po červené tur. značce polní cestou až k turistickému  rozcestníku před obcí Zvičina , šlapeme po silnici na vrchol ZVIČINY . Pokračujeme po červené turistické značce lesem východním  směrem  okolo Masarykovy studánky k hotelu  Pod Zvičinou. Zde je možnost občerstvení.  Z tohoto místa trasa pokračuje lesem  do kopce jižním  směrem na rozcestí Perní U Kříže, zde vpravo okrajem lesa  do Zvičinského sedla . Zde vlevo po modré turistické značce jižně do obce Třebihošť  k restauraci  U Lípy. Z tohoto místa  vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek. Zde odbočíme vpravo k cíli u kulturního domu.

https://mapy.cz/s/petoracuza

QR kód mapy s možnosti navigace