Trasy pochodu

Pěší | Trasa A | 7 km

Popis trati :

Start u kulturního domu na Úhlejově, severním směrem přes obec Úhlejov, dále na osadu Růžovka a zde polní cestou vpravo, přes Hornoúhlejovký potok, kde je potřeba kočárek přenést.  Dále do kopce okolo letiště a hospodářských  budov zemědělského družstva do obce  Třebihošť. Zde vpravo do středu obce k restauraci   U Lípy  a dále vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně  Z tohoto místa ke křižovatce v osadě  Brodek  a zde vpravo  k cíli u kulturního domu.

Pěší | Trasa B | 7 km

Výchozí místo u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, míjíte odpočinkové místo, vodní nádrž, hřiště. Na křižovatce odbočíte vlevo dojdete na konec silničky, zde odbočíte vpravo. Po 50 metrech si hlídejte odbočku ke kapli Sv. Jana Nepomuckého u tzv. Miletinských lázní. Od kaple pozorně sledujte vyšlapanou cestičku, která se rozdvojuje rovnou přímo, tam nechoďte, odbočte prudce vpravo nahoru, podél plotu rekreačního zařízení „PARAMO“ půjdete vpravo a budete se kochat nádherným výhledem do Podzvičinského kraje Miletínska. Podle mapky již hravě najdete pokračující směr putování po stopách rytíře Zbyhoně, který tudy jezdil odevzdávat vybrané mýtné do miletínského zámku. /odevzdal pouze půlku, zbytek si nechal/.
Pomalu přicházíte na okraj městečka Miletína, opět pozorně sledujte mapku, dojdete k ohradám s domácími zvířaty vyjdete po schůdkách a lehce vpravo najdete rodný domek K.J.Erbena. V případě zájmu je pro Vás umožněna prohlídka po zavolání na telefonní na
číslo: 739461994
se dostaví průvodce pan Milan Lánský. Od domku se vrátíte kousíček
zpět, odbočíte vlevo po místní komunikaci. Pokračujete po srozumitelné cestě směrem sever až ke soše koně, na silnici odbočíte vpravo, přejdete a po pár krocích odbočíte vlevo na lesní cestu. Dál by již nemněl být pro Vás problém pokračovat podle vyznačené
mapky, dojdete na lesní pětikřižovatku, kde je vprostřed umístěn smírčí kříž. Tomuto kříži chybí jedno rameno. Říká se, že toto rameno urazil rytíř Zbyhoň vzteky, když jej odmítla dívka Holubica. Tuto poté stejně unesl na hrádek Šušpárek. Výtvarně je ztvárněno u výchozího bodu putování. Od kříže pokračujete téměř rovně podle mapky,
dojdete k silnici, tuto napříč přejdete a ocitnete se u skály. Zde vpravo po široké lesní cestě pomalu doputujete do obce Úhlejov-Brodek, projdete naší malebnou vískou a na křižovatce odbočíte vlevo, vyjdete kopeček, pokud bude sloužit počasí můžete si na připraveném ohni u odpočínkového místa opéci vlastní buřtíky. No a jste po pár krocích v cíli. Krásný zážitek Vám přejí všichni organizátoři akce.

 

Pěší | Trasa C | 18 km

Popis trasy :

Start u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, zde vpravo na konec obce a lesní cestou k Chroustovské skále. Dále po silnici do obce Chroustov a u hasičské zbrojnice vlevo na konec obce. Pokračujeme  polní cestou k osadě Lukaveček,  přejdeme  vlevo přes potok do kopce k obci Borek. V Borku u zvonice  odbočíme vlevo a po silnici pokračujeme do obce Bezník. Projdeme okolo restaurace na křižovatku cest kde odbočíme vpravo a pokračujeme po polní cestě ke kamennému křížku.  Zde se dáme  po červené tur. značce polní cestou až k turistickému  rozcestníku před obcí Zvičina , šlapeme po silnici na vrchol ZVIČINY . Pokračujeme po červené turistické značce lesem východním  směrem  okolo Masarykovy studánky k hotelu  Pod Zvičinou. Zde je možnost občerstvení.  Z tohoto místa trasa pokračuje lesem  do kopce jižním  směrem na rozcestí Perní U Kříže, zde vpravo okrajem lesa  do Zvičinského sedla . Zde vlevo po modré turistické značce jižně do obce Třebihošť  k restauraci  U Lípy. Z tohoto místa  vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek. Zde odbočíme vpravo k cíli u kulturního domu.