Trasy pochodu

Pěší | Trasa A | 7 km | Červená

Popis trati :

Start u kulturního domu na Úhlejově, severním směrem přes obec Úhlejov, dále na osadu Růžovka a zde polní cestou vpravo, přes Hornoúhlejovký potok, kde je potřeba kočárek přenést.  Dále do kopce okolo letiště a hospodářských  budov zemědělského družstva do obce  Třebihošť. Zde vpravo do středu obce k restauraci   U Lípy  a dále vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně   Z tohoto místa ke křižovatce v osadě  Brodek  a zde vpravo  k cíli u kulturního domu.

Pěší | Trasa B | 18 km | Modrá

Popis trasy :

Start u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, zde vpravo na konec obce a lesní cestou k Chroustovské skále. Dále po silnici do obce Chroustov a u hasičské zbrojnice vlevo na konec obce. Pokračujeme  polní cestou k osadě Lukaveček,  přejdeme  vlevo přes potok do kopce k obci Borek. V Borku u zvonice  odbočíme vlevo a po silnici pokračujeme do obce Bezník. Projdeme okolo restaurace na křižovatku cest kde odbočíme vpravo a pokračujeme po polní cestě ke kamennému křížku.  Zde se dáme  po červené tur. značce polní cestou až k turistickému  rozcestníku před obcí Zvičina , šlapeme po silnici na vrchol ZVIČINY . Pokračujeme po červené turistické značce lesem východním  směrem  okolo Masarykovy studánky k hotelu  Pod Zvičinou. Zde je možnost občerstvení.  Z tohoto místa trasa pokračuje lesem  do kopce jižním  směrem na rozcestí Perní U Kříže, zde vpravo okrajem lesa  do Zvičinského sedla . Zde vlevo po modré turistické značce jižně do obce Třebihošť  k restauraci  U Lípy. Z tohoto místa  vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek. Zde odbočíme vpravo k cíli u kulturního domu.

Pěší | Trasa C | 23 km | Modrá

Start u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, zde vpravo na konec obce a lesní cestou k Chroustovské skále. Zde po silnici do obce Chroustov a u hasičské zbrojnice vlevo na konec obce. Zde polní cestou k osadě Lukaveček, kde pokračujeme vlevo přes potok do kopce k obci Borek.  V Borku u zvonice odbočíme po silnici na Bezník, cestou kolem restaurace na křižovatku. Kde jdeme vlevo a pokračujeme dále přes louky ke Kalskému mlýnu, kde se stále držíme cesty do obce Kal. V polovině cesty odbočíme v pravo na polní cestu po které dojdeme k  Bystrému mlýnu a po cestě vystoupáme na horizont, kde se napojíme na trasu 18 km a pokračujeme na Zvičinu. Po červené turistické značce polní cestou až k turistickému rozcestníku před obcí Zvičina., dále po silnici na vrchol ZVIČINY a červené turistické značce lesem východním směrem okolo Masarykovy studánky k hotelu Pod Zvičinou.Z tohoto místa trasa pokračuje do kopce jihozápadním směrem po červené tur. značce do Zvičinského sedla a zde po modré turistické značce jižně do obce Třebihošť  k restauraci  U Lípy.  Z tohoto místa  vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek. Zde odbočíme vpravo k cíli u kulturního domu.