O pochodu

Zdejší rodáci a jejich přátelé nazývají tento kraj

„DOMOV V KOPCÍCH“


Kolik kopců, tolik údolí, tolik lesních hřebenů, tolik palouků, luk, kouzelných zátiší. Kolikrát se před Vámi otevře nečekaná vyhlídka, tolikrát Vás zase obejme zcela intimní náruč konejšivé zeleně. Projdete drobnými vesničkami, zatajíte dech před malebnými samotami, které náhle vystupují jako z pohádky. Bystré horské potůčky osvěží rytmus Vašeho toulání a budete s nimi uhánět po vytyčené trase.


Takové je Podzvičinsko, kraj romantické přírody, bohaté historie a často tvrdého, ale velebného života.


Vrcholek Zvičiny se tyčí nad tímto krajem jako maják všech poutí a cest. Ční ve výši 671 metrů nad mořem a náleží do zvlněné východočeské křídové plošiny s mnoha vyhlídkami. Hřeben Zvičiny se skládá z fylitů a ruly, na západní straně jsou kamenouhelné permské červené pískovce s nalezištěm zkamenělých pravěkých stromů a českých polodrahokamů. V celém okolí se vyskytuje bohatě pískovec a opuka – odedávna sloužící jako materiál pro kamenictví a sochařství.


Organizátoři turistického pochodu „ Po stopách rytíře Zbyhoně „ Podzvičinskem zvolili tento název v návaznosti na starou pověst, která se k obci vztahuje. Je známo, že již v ranném středověku, kdy se začal vytvářet první český stát, tvořilo Hořicko a Jičínsko nejsevernější výspu staroslovanského osídlení. Dále na sever se táhl  neproniknutelný prales, který tvořil spolu s horami a skalami hradbu, přirozenou obranu země.
A zde na pomezí se budovaly hrady, hrádky a opevněné dvorce, kolem kterých postupně procházely spojovací cesty a obchodní spojení s cizinou.


Jedna z nejstarších jízdních cest vedla tímto krajem a pralesem. Spojovala Prahu s Kladskem a s Polskem. Na ni navazovaly další stezky, při kterých vyrůstaly hrádky a hradiště. Jedním z nich byl i středověký hrádek v katastru obce Úhlejov, postavený na kopci jménem Schlossberg, později lidově nazývaný Šušpárek. Jedna ze starých romantických pověstí na tento „Kamenný hrádek“ pod Zvičinou usídlila loupeživého rytíře Zbyhoně.
A tato pověst již po dobu 700 let opřádá toto starobylé místo tajuplnými dohady. Nejspíše bohatým bral a chudým rozdával – jak jinak.


V roce 1979 zde byl proveden další archeologický výzkum a vykopávkové práce, aby pomohly toto místo historicky upřesnit. Ale ať je tomu jakkoliv, bájná postava rytíře Zbyhoně nás dnes doprovází na jedné z nejkrásnějších turistických tras na Podzvičinsku. A tak v době, kdy jsou naše hranice již bezpečné budiž nám dopřáno doušku romantismu, té nenapodobitelné vůně krásných koutů naší vlasti.
Text převzat z turistického průvodce „ Po stopách rytíře Zbyhoně „
z roku 1981 sepsaný PhDr. Jiřím Hlušičkou, ing. Miroslavem Hnátem a Josefem Munzarem.


Text upravili v roce 2012 Petr Valenta a Daniela Valentová