Cyklotrasy

Cyklo | Trasa D | 25 km

Popis trati :

Od startu do Brodku, lesem  na silnici a zde vpravo směr Chroustov, Horní Brusnice. Zde vpravo do Dolní Brusnice a Bílé Třemešné. V Bílé Třemešné  odbočíme vlevo na přehradu Les Království ( možnost občerstvení.) Odtud zpět a po 500 m odbočíme vlevo na modrou tur. značku.  Po dalších 400 m vpravo na červenou tur. značku zpět do Bílé Třemešné, kde míjíme náves vlevo a pod železničním mostem se napojíme na silnici přes Mezihoří do Třebihoště. Zde odbočíme vpravo a následně vlevo okolo koupaliště až ke hřbitovu,  zde odbočíme  vlevo. Pokračujeme po silnici k Šušpárku –  k místu bývalého kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek  a zde vpravo k cíli u kulturního domu.

Cyklo | Trasa E | 50 km

Popis trati :

Naši vyjížďku začneme u kulturního domu na Úhlejově, sjedeme 500m po hlavní silnici dolů na křižovatku a odbočíme doleva na Třebihošť na cyklotrasu číslo 4086. V Třebihošti na křižovatce u Motorestu U Lípy odbočíme doprava na cyklotrasu číslo 4136 a po té pokračujeme rovně přes Dolní Dehtov. Po přejetí hlavní silnice dále přes obce Zábřezí-Řečice, Doubravice a Zálesí. Při sjezdu v lese před Dvorem Králové na křižovatce pokračujeme doprava po cyklotrase směrem na Libotov. Následně po 100m odbočíme doleva na lesní cestu na cyklotrasu číslo 4133 vedoucí podél železniční tratě přes Krakonošovu vyhlídku. Na konci lesní cesty odbočíme doleva po silnici a napojíme se na žlutou turistickou značku. Po 500m za železničním přejezdem se dáme doprava na Křížovou cestu k turistickému rozcestí – „Křížová cesta 21.století“. Na rozcestí odbočíme doleva na červenou turistickou značku pod železniční most. Po půl kilometru se napojíme na silnici stále po téže značce. Za mostem přes Labe pokračujeme po červené, která nás zavede podél Labe pod Hospital Kuks.

Po prohlídce překrásné zahrady v Hospitalu se můžeme vrátit zpět po červené na křižovatku (před mostem), před kterým budeme pokračovat rovně po cyklotrase číslo 4087 Stanovicemi do Choustníkova Hradiště, kde po přejetí hlavní silnice pojedeme po stejné cyklotrase přes Ferdinandov a pokračujeme lesní asfaltovou cestou stále rovně do Kocbeří (v polovině lesní cesty se odpojíme z cycklotrasy, jež vede doprava). V Kocbeřích se napojíme vpravo na hlavní silnici a po 100m odbočíme doleva na silnici vedoucí do Dvora Králové. Po půl kilometru odbočíme doprava na polní cestu a dále na konci opět vpravo na silnici vedoucí do Komárova, v němž se napojíme na modrou turistickou značku. Po ní přijedeme až k nemocnici, kde se napojíme na cyklotrasu číslo 4088 doleva vedoucí za město. Tato „Příčná cesta“ mezi loukami nás přivede na lesní cestu, kde po půl kilometru na rozcestí odbočíme dolů, doleva, z cyklostezky směrem k přehradě. Po krátkém sjezdu přijedeme ke křižovatce, kde budeme pokračovat rovně k přehradě Les Království.

Odtud přejedeme do Bílé Třemešné, kde se napojíme na hlavní silnici doprava směrem na Novou Paku. Po půl kilometru odbočíme doleva na Třebihošť. Na začátku obce Třebihošť najedeme na cyklotrasu 4086 a u motorestu U Lípy zabočíme doleva do cíle ke kulturnímu domu přes zastavení Šušpárek.