Pěší | Trasa A | 5,5 km

Popis trati :

Trasa vede po Naučné stezce Karla Jaromíra Erbena.

Výchozí místo u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, míjíte odpočinkové místo, vodní nádrž, hřiště. Na křižovatce odbočíte vlevo dojdete na konec silničky, zde odbočíte vpravo. Po 50 metrech odbočte vlevo ke kapli Sv. Jana Nepomuckého u tzv. Miletinských lázní. Od kaple pozorně sledujte vyšlapanou cestičku, která se rozdvojuje, přímo nechoďte, odbočte prudce vpravo nahoru,  půjdete vpravo  podél plotu rekreačního zařízení „PARAMO“ a budete se kochat nádherným výhledem do Podzvičinského kraje Miletínska. Podle mapky již hravě najdete pokračující směr putování po stopách rytíře Zbyhoně, který tudy jezdil odevzdávat vybrané mýtné do miletínského zámku /odevzdal pouze půlku, zbytek si nechal/.
Pomalu přicházíte na okraj městečka Miletína, opět pozorně sledujte mapku, dojdete k ohradám s domácími zvířaty vyjdete po schůdkách a lehce vpravo najdete rodný domek K.J.Erbena. 

Od domku se vrátíte kousíček zpět, odbočíte vlevo po místní komunikaci. Pokračujete po Erbenově naučné stezce kolem polednice na popraviště až ke soše Pána na koni, kde odbočíte vpravo. Pokračujete po stezce souběžně pod silnicí. Po kilometru se opět vrátíme k rekreačnímu zařízení „PARAMO“, kde pomalu doputujete do obce Úhlejov, část Brodek. Projdete zpět naší malebnou vískou, odbočíte vpravo a jste po pár krocích v cíli. Krásný zážitek Vám přejí všichni organizátoři akce.

https://mapy.cz/s/bubuhafele

QR kód mapy s možnosti navigace