Cyklo | Trasa E | 25 km

Popis trati :

Od startu do Brodku, lesem  na silnici a zde vpravo směr Chroustov, Horní Brusnice. Zde vpravo do Dolní Brusnice a Bílé Třemešné. V Bílé Třemešné  odbočíme vlevo na přehradu Les Království ( možnost občerstvení.) Odtud zpět a po 500 m odbočíme vlevo na modrou tur. značku.  Po dalších 400 m vpravo na červenou tur. značku zpět do Bílé Třemešné, kde míjíme náves vlevo a pod železničním mostem se napojíme na silnici přes Mezihoří do Třebihoště. Zde odbočíme vpravo a následně vlevo okolo koupaliště až ke hřbitovu,  zde odbočíme  vlevo. Pokračujeme po silnici k Šušpárku –  k místu bývalého kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek  a zde vpravo k cíli u kulturního domu.

https://mapy.cz/s/fezubenepo

 

QR kód mapy s možnosti navigace