Pěší | Trasa C | 23 km | Modrá

Start u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, zde vpravo na konec obce a lesní cestou k Chroustovské skále. Zde po silnici do obce Chroustov a u hasičské zbrojnice vlevo na konec obce. Zde polní cestou k osadě Lukaveček, kde pokračujeme vlevo přes potok do kopce k obci Borek.  V Borku u zvonice odbočíme po silnici na Bezník, cestou kolem restaurace na křižovatku. Kde jdeme vlevo a pokračujeme dále přes louky ke Kalskému mlýnu, kde se stále držíme cesty do obce Kal. V polovině cesty odbočíme v pravo na polní cestu po které dojdeme k  Bystrému mlýnu a po cestě vystoupáme na horizont, kde se napojíme na trasu 18 km a pokračujeme na Zvičinu. Po červené turistické značce polní cestou až k turistickému rozcestníku před obcí Zvičina., dále po silnici na vrchol ZVIČINY a červené turistické značce lesem východním směrem okolo Masarykovy studánky k hotelu Pod Zvičinou.Z tohoto místa trasa pokračuje do kopce jihozápadním směrem po červené tur. značce do Zvičinského sedla a zde po modré turistické značce jižně do obce Třebihošť  k restauraci  U Lípy.  Z tohoto místa  vpravo po silnici okolo  místního  hřbitova k Šušpárku –  k místu bývalého  kamenného hrádku rytíře  Zbyhoně a dále ke křižovatce v osadě Brodek. Zde odbočíme vpravo k cíli u kulturního domu.