Pěší | Trasa B | 7 km /nová trasa/

Popis trati :

Výchozí místo u kulturního domu na Úhlejově, dále po místní komunikaci jihozápadně do osady Brodek, míjíte odpočinkové místo, vodní nádrž, hřiště. Na křižovatce odbočíte vlevo dojdete na konec silničky, zde odbočíte vpravo. Po 50 metrech si hlídejte odbočku ke kapli Sv. Jana Nepomuckého u tzv. Miletinských lázní. Od kaple pozorně sledujte vyšlapanou cestičku, která se rozdvojuje rovnou přímo, tam nechoďte, odbočte prudce vpravo nahoru, podél plotu rekreačního zařízení „PARAMO“ půjdete vpravo a budete se kochat nádherným výhledem do Podzvičinského kraje Miletínska. Podle mapky již hravě najdete pokračující směr putování po stopách rytíře Zbyhoně, který tudy jezdil odevzdávat vybrané mýtné do miletínského zámku. /odevzdal pouze půlku, zbytek si nechal/.
Pomalu přicházíte na okraj městečka Miletína, opět pozorně sledujte mapku, dojdete k ohradám s domácími zvířaty vyjdete po schůdkách a lehce vpravo najdete rodný domek K.J.Erbena. V případě zájmu je pro Vás umožněna prohlídka po zavolání na telefonní na
číslo: 739461994
se dostaví průvodce pan Milan Lánský. Od domku se vrátíte kousíček
zpět, odbočíte vlevo po místní komunikaci. Pokračujete po srozumitelné cestě směrem sever až ke soše koně, na silnici odbočíte vpravo, přejdete a po pár krocích odbočíte vlevo na lesní cestu. Dál by již nemněl být pro Vás problém pokračovat podle vyznačené
mapky, dojdete na lesní pětikřižovatku, kde je vprostřed umístěn smírčí kříž. Tomuto kříži chybí jedno rameno. Říká se, že toto rameno urazil rytíř Zbyhoň vzteky, když jej odmítla dívka Holubica. Tuto poté stejně unesl na hrádek Šušpárek. Výtvarně je ztvárněno u výchozího bodu putování. Od kříže pokračujete téměř rovně podle mapky,
dojdete k silnici, tuto napříč přejdete a ocitnete se u skály. Zde vpravo po široké lesní cestě pomalu doputujete do obce Úhlejov-Brodek, projdete naší malebnou vískou a na křižovatce odbočíte vlevo, vyjdete kopeček, pokud bude sloužit počasí můžete si na připraveném ohni u odpočínkového místa opéci vlastní buřtíky. No a jste po pár krocích v cíli. Krásný zážitek Vám přejí všichni organizátoři akce.

https://mapy.cz/s/bubuhafele

QR kód mapy s možnosti navigace